หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในราชการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ epson รุ่น LQ-310 จำนวน 12 กล่อง เพื่อใช้ในราชการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารประกอบถุงยังชีพ จำนวน 8 รายการ สำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 27 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อระบบเสียงประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านในระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งภายในตำบลไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องดับเพลิงมือถือ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการงานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต.ไ่ผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข 416-54-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์เตอร์ หมายเลข 416-54-0015 กองช่าง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช่้ในสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมประตูห้องครัว ห้องอาบน้ำ ห้องเก็บของ และติดตั้งผนังเพื่อกันสุนัข บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำจั้น หมู่5 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการกิจการประปา สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการ สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการ อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0020 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อใช้ในราชการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0023 และ 478-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายใต้ หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ลบ-ถ 87-006 ช่วงกม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่ 0+600 พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother mfc-j2330dw เลข 478-64-0025 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ ศพด. สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ชนิด 4 จังหวะ บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 25 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุซ่อมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 บ้านอวยชัย เกษมวงษ์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]วัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 378,725 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10