หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้ในราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ ครั้งที่ 2 อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330DW จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการศุนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดน้ำจั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการกิจการกองคลัง อบต.ไ่ผใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปาจำนวน 34 รายการ เพื่อใช้กิจการประปา กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง NISSAN NAVARA doublecab e๖mt ๔ ประตู รุ่นปี ค.ศ.๒๐๑๙ ทะเบียน กร-๘๗๕๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๒ (ตรวจเช็คระยะ 30,๐๐๐ กิโล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ ครั้งที่ 1 อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการฯ สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง พร้อมวัสดุข้าจับโทรทัศน์ วัสดุชุดจานดาวเทียม 1 ชุด พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์แขวนถังดับเพลิงพร้อมสกรูและพุก จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่างๆในพื้นที่ อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างลอกรางระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ตัว อบต.ไ่ผใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 อบต.ไผ่ใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างต่อเติมผนังกั้นห้องอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 5 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ครุภัณฑ์ 416-54-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำจั้น อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]ซื้อลำโพงประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 4 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.โดยลาดยางทับหน้า หมู่ที่ 3 สายบ้านโป่ง ? หมูที่ 1 บ้านหัวบึง (ลบ.ถ 87-004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.โดยลาดยางทับหน้า สายนายสมคิด ทานาค หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ลบ.ถ.87.041 ช่วงกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+100 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 250 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,810,151 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10