หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเหนือ หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-007 ช่วงกม.ที่ 0+360 ถึง กม.ที่0+540 เฉพาะส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่ง) จำนวน 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนือง จำนวน 6000 ฉบับต่อ 1 กล่อง ขนาดกว้าง 20.9 ซม. ยาว 27.8 ซม. [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 900 ถุงๆละ 20 กิโล เพื่อใช้ในราชการหรือกิจกรรมซ่อมบำรุงผิวทางสาธารณะ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการกิจการ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุดเป็นหลุม-บ่อ (สายคันคลองชลประทาน 2 ซ้าย 9 ขวา) ฝั่งซ้าย หมู่ 5 ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง กม.ที่ 6+900 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายสำอาง เป้าบ้านเซ่า รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-048 หมู่ 5 ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสารกรองแมงกานิส (กำจัดตะกอนสนิมเหล็ก) และสารกรองเรซิ่น (กำจัดตะกอนหินปูน) Food Grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการต่อเติมผนังกั้นห้องอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช จำนวน 2 รายการ งานกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำใต้ถนนลูกรังบริเวณ นานายบุญช่วย กล่ำฮวบ หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าคงทน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ งานกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่างในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 มอก. ยาว 1 เมตร ศูนย์กลาง 0.60 เมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ พร้อมขา เพื่อใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลไผ่ใหญ่ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายใต้ หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-006 ช่วงกม.ที่ 0+700 ถึง กม.ที่ 1+600 เฉพาะส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 240 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน ร.4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ช่วง กม.ที่ 2+300 ? กม.ที่ 5+300 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ นานายสวน นาคแผ่น หมู่ที่ 4 (งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]ซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2565 ]ซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโล จำนวน 1000 ถุง เพื่อใช้ในราชการกองช่าง เพื่อซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุดหรืองานอื่นที่จำเป็นต้องปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-54-0016 สำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2565 ]จ้างย้ายเครื่องขยายเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ 462-47-0002 พร้อมเดินสายเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,943,732 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10