หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในราชการกิจการประปา กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-50-0009 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง ลบ.ถ. 87-004 สาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพื่อใช้ในราชการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้าง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ไผ่ใหญ่ ครั้งที่ 6 อบต.ไ่ผใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางราตรี บุตรทัน สายทางลบ.ถ.87-019 หมู่ 3 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนสาย ลบ.ถ.87-004 จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางจั่น ชูศรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 567 ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง ลบ.ถ. 87-004 สาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2566 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง ลบ.ถ. 87-004 สาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+480 กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 0+750 ถึง กม.ที่ 2+150 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 2+320 ถึง กม.ที่ 3+273 กว้าง 4 เมตร ยาว 953 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,332 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี [ 18 เม.ย. 2566 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง ลบ.ถ. 87-004 สาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+480 กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 0+750 ถึง กม.ที่ 2+150 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 2+320 ถึง กม.ที่ 3+273 กว้าง 4 เมตร ยาว 953 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,332 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี [ 11 เม.ย. 2566 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง ลบ.ถ. 87-004 สาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+480 กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 0+750 ถึง กม.ที่ 2+150 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 2+320 ถึง กม.ที่ 3+273 กว้าง 4 เมตร ยาว 953 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,332 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี [ 4 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญห้อยคอและบัตรและวัสดุอุปกรณ์อื่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ เพื่อลงหินคลุกถนน (บ.น้ำจั้น ม. 4 ? บ.หนองกวาง ม.6) รหัสสายทาง ลบ.ถ 87-002 ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ไผ่ใหญ่ ครั้งที่ 5 อบต.ไ่ผใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 กรุรองหลังด้วยพลาสวู้ด พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์) จำนวน 3 เครื่อง ห้องกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-010 บริเวณที่นางสำรวม บัวต๋า ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ำหมู่ที่ 4 ขนาดท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 162 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ความยาวโดยรวม 180.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-010 บริเวณที่นางสำรวม บัวต๋า ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ำหมู่ที่ 4 ขนาดท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 162 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ความยาวโดยรวม 180.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-010 บริเวณที่นางสำรวม บัวต๋า ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ำหมู่ที่ 4 ขนาดท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 162 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ความยาวโดยรวม 180.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,685,928 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10