หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทะเลชุบศร   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.โพนทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.ไผ่ใหญ่   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.ซับตะเคียน   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมงานกิจการระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเติม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน 1 ต - 0743 ลพบุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซมรถ (Mitsubishi) หมายเลขทะเบียน กจ 5510 ลพบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 81-5828 ลพบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.เขาพระงาม   ประกวดราคาจ้างโครงการแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับโศก สายทางจากถนนลาดยางซับโศกหนองมะดัน ถึง กลุ่มบ้านนายสุนทร ทองหลาง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเขา จากกลุ่มบ้านนายพอเพียง หนูสลุง ถึงบ้านนางมะลิ สลุงอยู่ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเขา สายทางจากถนนสาย ๔๐๑๘ ถึง ทางเข้าพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามคู่ จากบ้านนางอำภา ศรีสุขโชติ ถึง บ้านนายหนู แสนเกษม 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านซับประแดง สายทางจากถนนสาย ๔๐๑๘ ถึง ไร่นายจุ่น โตล่ำ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านซับประแดง สายทางจากถนนสาย ๔๐๑๘ จากหน้าบ้านนายสมบูรณ์ วงษ์แดง ถึง กลุ่มหัวปลวก ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสวนมะเดื่อ สายทางถนน ลบ.ถ ๒๘-๐๐๓ สายวัดถ้ำตะเพียนทอง - ซับโศก เข้ากลุ่มบ้านนายอรัญ ปัญญา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27 ม.ค. 2566
ทต.ดีลัง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๒๐๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.มหาสอน   จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๗ บริเวณทางลงบ้านนายจุมพฏ พ่วงสละ ถึงบ้านนางระวิง โกทันณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.ท่าวุ้ง   ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด เพื่อดำเนินการตามโครงการตำบลท่าวุ้งเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.ลำนารายณ์   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด (ผ้าใบเป็นชนิดผ้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.แก่งผักกูด   จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.แก่งผักกูด   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.บ้านกล้วย   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธิตสินค้าประจำตำบล (OTOP) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.บ้านกล้วย   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกล้วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.พุคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกวียนหัก สายจากบ้านนางฑิมาพร น้อยช่างคิด ถึงบ้าน จ่าสิบเอกธานินทร์ ระยะทอง โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566
อบต.ชอนสมบูรณ์   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.ป่าตาล   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.ดีลัง   จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าวุ้ง   ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด เพื่อดำเนินการตามโครงการตำบลท่าวุ้งเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าวุ้ง   ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด เพื่อดำเนินการตามโครงการตำบลท่าวุ้งเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 607
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,066,430 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10