หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองบัว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ท่าหลวง   ซื้อคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ท่าหลวง   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ท่าหลวง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีถนนเทิดพระเกียรติ์ จากถนน 2282 ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ 6,8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีถนนเทิดพระเกียรติ์ จากถนน 2282 ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ 6,8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.มะนาวหวาน   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนา่วหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(เดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   จ้างจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (เดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   จ้างจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาขวาง (เดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ เดือนกรกฏาคม 2565 5 ก.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิกอัพตรวจการณ์ 606 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้าง(เช่าห้องประชุม) ดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิก สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.วังเพลิง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บัวชุม   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.เพนียด   จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๕๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยศิลปะสุวรรณ จากปากซอย 4 ถึงปากซอย 5 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
ทต.ป่าตาล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยศิลปะสุวรรณ จากปากซอย 4 ถึงปากซอย 5 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.นิคมลำนารายณ์   ซื้อขออนุมัติดำเนินการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ช่องสาริกา   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมอร์ส ขนาด 1.5) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.หัวลำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.หัวลำ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.มะนาวหวาน   จ้างเหมารื้อถอนเสาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเด่น สนสุภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ชนิดถุง (พาสเจอร์ไรส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.ดีลัง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๕๔๐๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ท่ามะนาว   จ้างจ้างเหมาค่าเช่ายานพาหนะเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ท่ามะนาว   จ้างเหมาป้าย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.เขาพระงาม   จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET CP1515N หมายเลขครุภัณฑ์ 600-61-0003 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างซ่อมแซม (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) หมายเลขครุภัณฑ์ ทม.บม.475-62-0113 ถึง 475-62-134 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสปอร์ตไลท์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 458
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,943,278 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10