หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 16 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 16 สะพานห้วยยาง - สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 16 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 22 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 16 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 23 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 16 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 21 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 16 ก.ย. 2564
อบต.บ้านข่อย   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยนายกั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ช่องสาริกา   ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ช่องสาริกา   ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.บ้านข่อย   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านเขากระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.หนองผักแว่น   ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองผักแว่น 15 ก.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   เช่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Cloud Database) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยหิน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 123-06 บ้านหนองมนต์น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยหิน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 123-06 บ้านหนองมนต์น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน 15 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยหิน   โครงการก่อสรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 123-06 บ้านหนองมนต์น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยหิน   โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. 123-02 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านห้วยดีเลิศ) ? บ้านวิเศษสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ 15 ก.ย. 2564
อบต.ชอนน้อย   จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกกลาง ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ห้องน้ำ - ห้องส้วม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   จ้างโครงการต่อเติมโรงเก็บของประปาท่ากรวด หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.แก่งผักกูด   ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (๑,๑๓o ลิตร/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.น้ำสุด   ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.มะนาวหวาน   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถทะเบียน กร 1341 ลพบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.มะนาวหวาน   จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.มะนาวหวาน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 14 ก.ย. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 267
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 378,678 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10